Lidt om det Irske folk

Det siges, at tre væsentlige karaktertræk hos irerne er deres fortællekunst, humoristiske sans og musikalitet - positive og livsbekræftende karaktertræk at være i besiddelse af.

To af de mest kendte irske ordsprog er: "Da Gud skabte tiden, skabte han nok af den" og "En fremmed er en ven, du endnu ikke har mødt". Kendetegnende for det irske folk er, at de er åbne, venlige og hjælpsomme også over for fremmede og kommer man ud på landet, tager man sig tid til en snak efter parolen: "Vi når det nok alt sammen!". Der er en ægthed over menneskene derovre - man mærker, de om nogen, har deres rødder med sig.

Forfatteren Thomas Rørdam har udtrykt det således: "I Irland er fortiden en del af nutiden. Her er stilhed uden sløvhed, skønhed uden vulgaritet og fremskridt uden aggressivitet. Derfor vender jeg ofte tilbage til Irland."

Har du lyst til at høre/se mere om Irland, kan vi tilbyde følgende:

  • Lysbilledforedrag ledsaget af fortælling og irsk folkemusik. Varighed ca. 2 timer (kan afkortes efter ønske).
  • Fotoudstilling om Irland (ca. 50 fotos til ophæng).